Ogłoszenia 2022

27.12.2022

 

 


19.10.2022

 

 

Informujemy,  że w dniu 22.10.2022 o godzinie 12:00 zostanie  w sektorze C zakręcona woda. 

 

 


17.10.2022

 

Zarząd informuje, że od dn. 1.11.2022. wszystkie bramy będą zamknięte na kłódki zimowe.

Wjazd na teren Ogrodu TYLKO w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem.

 


 

06.10.2022 

Pismo z PZD

Propozycje zmian PZD do ustawy w sprawie cen prądu

 


19.09.2022

 

INFORMACJA

Po przeprowadzeniu procedury przejęcia działek wymaganej przez PZD i po jej zatwierdzeniu przez PZD, Zarząd jest w posiadaniu 2 działek.

Będą one przydzielone zainteresowanym osobom będącym na liście oczekujących.

Osoby te są poinformowane o możliwości nabycia działki i podpisania umowy dzierżawy działkowej z Zarządem.

 


18.09.2022

 

INFORMACJA

Dokumentacja związana z wymianą liczników energii elektrycznej

znajduje się w biurze Zarządu i jest do wglądu działkowców w czasie dyżurów.

 

 

 


18.09.2022

UWAGA Sektor C

W dniach 24 i 25 września oraz 1 i 2 października na działce 23/24 C będą przyjmowane wpłaty za wodę. 

Opłaty będą zbierane w godz. 10-13 

 

 


07.08.2022

19.07.2022

Szanowni Działkowicze

Wszystkim nam zależy na zmniejszeniu kosztów utrzymania naszego Ogrodu. Dlatego informujemy o niepokojącym wzroście kosztów wywozu gabarytów.

Od kwietnia 2022 do 20 lipca 2022 są to kwoty:

Sektor A              12.250,06 zł

Sektor B                2.500,00 zł

Sektor C                2.500,00 zł

Razem              17.250,06 zł

 

Mimo regularnego wywożenia odpadów, śmietniki (zwłaszcza w sektorze A) są przepełnione!

Musimy wspólnie podjąć działania ograniczające ten proces. Nie przywoźmy gratów z domu. Odpady poremontowe i sprzęt AGD wywozimy we własnym zakresie.

                               Zarząd ROD

 


11.07.2022

Dnia 30.06.2022. minął termin zapłaty opłat ogrodowych.

Od 1.07. będą naliczane ustawowe odsetki.

Brak uiszczenia jakiejkolwiek opłaty ogrodowej zatwierdzonej przez Walne Zebranie będzie skutkowało rozpoczęciem procedury odebrania działki.

Czy w przypadku braku zapłaty opłaty ogrodowej działkowiec może zostać obciążony odsetkami i kosztami wezwania

 

 


20.06.2022

   UWAGA

        DZIAŁKOWICZE

W DNIU 25.06.2022 r. o godz.10.00 (sobota) ODBĘDZIE SIĘ  SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI Z TARCZYNA.
TEMATEM SPOTKANIA BĘDZIE BEZPIECZEŃSTWO W ROD.

MIEJSCE sektor A

                         ZAPRASZAMY


19.06.2022

                                                                    

                                                                     

UWAGA KRADZIEŻE !!!

Szanowni Działkowcy!

Ostatnio dochodzi do zmasowanych kradzieży w naszym Ogrodzie a także w pobliskich wsiach.

Prosimy o szczególną czujność i zwracanie uwagi na osoby na terenie Ogrodu!

Prosimy zabezpieczać swoje mienie.

 

 

 

 


07.06.2022

 

Do 30 czerwca należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła!

Uruchomiona 1 lipca ubiegłego roku Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma pomóc walczyć ze smogiem i w efekcie przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Właściciel lub zarządca budynku powinien zgłosić do niej posiadanie źródeł ciepła lub spalania paliw do I MW.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich budynków, także niemieszkalnych. Zatem deklarację muszą złożyć również zarządy ROD — w przypadku budynków (np. świetlic) podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itp.

Również działkowcy posiadający altany wyposażone np. w kominki, kozy, bojler elektryczny, mają obowiązek dokonać takiego zgłoszenia i co ważne – muszą to zrobić samodzielnie.

Na złożenie deklaracji dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw, które funkcjonowało przed 1 lipca 2021 r. czas mamy do 30 czerwca 2022 r.

Natomiast dla nowego źródła ciepła (uruchomionego po 1 lipca 2021 roku) termin ten wynosi 14 dni od daty jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej samodzielnie przez Internet na stronie Główne Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl) bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB); aby deklarację złożyć tą drogą trzeba jednak mieć profil zaufany, e-dowód lub podpis elektroniczny,
  • wypełniając papierową deklarację, którą należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta (zanieść osobiście lub wysłać pocztą).

Uwaga! Zarządy ROD oraz działkowcy wypełniają Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne.

Za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji grozi grzywna w wysokości do 500 zł. Natomiast, jeśli sprawa trafi do sądu, kwota może wzrosnąć nawet do 5 tys.

Deklaracja (PDF)

Informacja w sprawie wykonania obowiązku zgłoszenia źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (PDF)


25.05.2022

Dzień Dziecka w ROD Brzozy!!

Poszukujemy osób do obsługi stanowisk na festynie z okazji dnia dziecka w dn. 4.06.2022.

Kontakt w tej sprawie z Piotrem – 503 698 234

 


15.05.2022

 

 


4.05.2022

 

Zarząd prosi,

aby w sprawach związanych z elektrycznością zwracać się WYŁĄCZNIE do Piotra Pacana – nr tel. 503 698 234.

 


25.04.2022

 

SKLEP będzie czynny

od 18 maja

Poniedziałek – czwartek – 8:00 – 16:00
Piątek – sobota – 8:00 – 18:00
Niedziela – 8:00 – 16:00

 


12.04.2022

 

 

ZARZĄD informuje, że

  1. W dniu 23.04.2022. w godzinach popołudniowych zostanie (o ile pozwoli na to pogoda) włączona woda miejska w sektorze A i B.
  2. W tym dniu zostaną zamontowane siłowniki na głównych bramach i będzie można je otwierać pilotem.
  3. Włączenie wody w sektorze C nastąpi w dniu 30.04.2022. ok. godz. 11:00.

 

 


31.03.2022

ZARZĄD ROD BRZOZY ZAPRASZA NA WALNE ZEBRANIE TYLKO CZŁONKÓW PZD (bez osób towarzyszących).

 

 


19.03.2022

 

Zarząd ROD Brzozy

informuje, że od 25.03.2022. bramy będą

zamknięte na kłódki letnie,

do których pasuje klucz od furtki.

 


05.03.2022

 

Z powodu tamy zrobionej przez bobry zostały zalane działki w sektorze B.

 


20.02.2022

Efekt wichury.
Nieprzestrzeganie regulaminu doprowadzi do tragedii.

 

 


31.01.2022

 


 

17.01.2022

O F E R T A   P R A C Y


Zarząd ROD Brzozy w Przypkach

poszukuje

GOSPODARZA OGRODU

Zakres obowiązków oraz wynagrodzenie do ustalenia z Panią Prezes.

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Zarządem

Telefonicznie– 574 017 765
lub mailowo – rodbrzozypzd18@gmail.com 

 


 

Galeria
X