Spalanie a przepisy prawa

Spalanie a przepisy prawa

Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD , którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać.

Alternatywa dla spalania

Najlepsza metodą pozbywania się części roślinnych w ROD jest ich kompostowanie. Regulamin ROD nakłada na każdego działkowca obowiązek prowadzenia na swojej działce kompostownika.

X