Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Brzozy

Zaprasza 24.08.2019. na

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

W pierwszym terminie : g. 14:30 i w drugim terminie o g.15:00

Zebranie związane z:

  1. Podjęciem Uchwały w sprawie planowanej inwestycji – wykonanie ogrodzenia i utwardzenia terenu w miejscu składowania odpadów w sektorze A.
  2. Wybór delegata na krajowy Zjazd Delegatów z powodu rezygnacji delegata wybranego na walnym zebraniu w maju 2019.
  3. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.


 
Plac zabaw czynny codziennie od 10:00 do 18:00
Osoby zainteresowane wstępem do sektoru A proszone są o kontakt z Gospodarzem Ogrodu w celu udostępnienia do niego klucza.
 
 

Zarząd ROD Brzozy przypomina o

CAŁKOWITYM ZAKAZIE

podlewania ogródków wodą

z miejskiego wodociągu.

Nie zastosowanie się do zakazu może spowodować zamknięcie dopływu wody przez Gminę Tarczyn.


PILNE !!!

 

   Zarząd ROD Brzozy w Przypkach wzywa do NATYCHMIASTOWEGO usunięcia gałęzi wychodzących na alejki!

  Wystające gałęzie, zwłaszcza dużych drzew utrudniają lub wręcz uniemożliwiają dojazd służb porządkowych a także ratunkowych.

  Miejmy na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych użytkowników działek. Nie odcinajmy drogi dojazdu do naszych działek straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego.

  Doszło do uszkodzenia kilku pojazdów za co, w przypadku roszczeń poszkodowanych właścicieli samochodów, obciążone zostaną osoby nie stosujące się do regulaminu ROD.

  Przypominamy, że zgodnie z § 52 Regulaminu ROD, wysokość żywopłotów rosnących przy granicy działki z alejką nie może przekraczać 1 m i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki


Podziękowania

    Dziękujemy wszystkich działkowcom, którzy wzięli udział w walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym i obdarzyli zaufaniem członków Zarządu.

    Liczymy na Państwa współpracę, zgłaszanie pomysłów, uwag, dzielenie się spostrzeżeniami, które przyczynią się do lepszego funkcjonowania naszego Ogrodu.

Z poważaniem

Zarząd ROD Brzozy

 


 

SKLEP CZYNNY:

Poniedziałek – Czwartek: 7-19
Piątek – Sobota: 7-20
Niedziela: 8-17


Zarząd ROD Brzozy zwraca się z serdeczną prośbą

o podanie dokładnego adresu i numeru telefonu kontaktowego (najlepiej komórkowego) w celu weryfikacji, czy ROD Brzozy jest w posiadaniu aktualnych danych.

Dane adresowe wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem działki i sektora proszę przesyłać na adres:

rodbrzozypzd18@gmail.com

albo osobiście do siedziby Zarządu


Opłaty

Zarząd ogrodu ROD Brzozy po raz kolejny zwraca uwagę użytkownikom działek, którzy zalegają z opłatami działkowymi i za zużyty prąd, aby bezzwłocznie uregulowali swoje zobowiązanie. Należy mieć na uwadze, że nieuczciwi dłużnicy wpływają negatywnie na ustalenie tak zwanej opłaty energetycznej na 2019r.

Zarząd ROD Brzozy uprzedza, że w razie braku uregulowania należności wobec ogrodu zostanie odcięty prąd do altanek na nadchodzący sezon letni a także zostanie wszczęte sankcje przewidziane w ustawie.


Zamieszkiwanie

Zarząd ROD Brzozy przypomina, że na terenie ogrodu obowiązuje zakaz stałego zamieszkiwania, tj. zakaz pobytu osoby lub osób cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych, stanowiącym centrum życia domowego a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem.

Informujemy, że stałe zamieszkiwanie na działce stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki.


BRAMY

Informujemy, że bramy główne we wszystkich sektorach są już otwarte!

Zarząd ROD Brzozy informuje, że bramy we wszystkich sektorach są już otwierane pilotem.

Prosimy o zamykanie po sobie zarówno furtki jak i bramy.


ŚMIECI

Informujemy, że każdy działkowiec remontując lub modernizując swoją działkę zobowiązany jest we własnym zakresie podstawić i opłacić kontener na odpady.

Nie zastosowanie się do tego przepisu skutkuje obciążeniem konkretnej osoby kosztami wywozu śmieci.

 

Zarząd ROD Brzozy

 

X