Ogłoszenia

Z uwagi na nasilające się kradzieże i dewastacje mienia

w dniu 12.06.2020. Zarząd ROD Brzozy podjął Uchwałę nr 39/2020

 

o zamknięciu bram zapasowych

od dnia 15.06.2020.

 

Bramy zostaną otwarte, gdy uruchomiony zostanie monitoring.


Zarząd ROD Brzozy na podstawie § 34 Regulaminu PZD

oraz Zarządzenia Państwowej Straży Pożarnej

 

wzywa wszystkich działkowiczów do natychmiastowego udrożnienia alejek i dróg dojazdowych.

Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów i innych roślin.

Nakazuje się wycięcie wszystkich wystających roślin poza granice własnej działki.

Dla wspólnego bezpieczeństwa konieczne jest zachowanie bezkolizyjnego przejazdu.

Ze względu na pożar (11.06.2020.) i utrudniony dojazd Straży Pożarnej wprowadza się tryb natychmiastowy na wykonanie powyższego działania. Termin do 30.06.2020.

Za niewywiązanie się z zastosowania się do Regulaminu, kosztami usunięcia roślin, zostanie obciążony działkowiec.


Zarząd ROD Brzozy przypomina o

CAŁKOWITYM ZAKAZIE

podlewania ogródków wodą

z miejskiego wodociągu.

Nie zastosowanie się do zakazu może spowodować zamknięcie dopływu wody przez Gminę Tarczyn.


INFORMACJA:

Sklep będzie czynny od środy 22 kwietnia.

Poniedziałek – czwartek 8-16
Piątek – Sobota 8-18
Niedziela 8-16


W związku z wprowadzeniem na ternie Polski stanu epidemii Krajowy Zarząd PZD wprowadził ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD.

Proszę zapoznać się z Uchwałą 60/2020.

 Zarząd ROD Brzozy zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców o przestrzeganie wszystkich zaleceń wydawanych przez władze państwowe.

Nowe zasady bezpieczeństwa mówią o ograniczeniu w przemieszczaniu się. Zależy nam na tym, aby działkowcy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną, proszę śledzić i stosować się do Uchwał i Komunikatów zamieszczanych na stronach:

http://mazowiecki.pzd.pl/

http://pzd.pl/


W związku z planowaną budową autostrady oraz konsultacjami społecznymi dotyczącymi jej przebiegu, Zarząd ROD Brzozy poprosił o pomoc Okręg Mazowiecki PZD w wystosowaniu sprzeciwu wobec proponowanej koncepcji przebiegu autostrady.

Poniżej przedstawiamy pismo OZM PZD, które w imieniu działkowiczów zostało przesłane w ramach konsultacji.

treść pisma (PDF)

 


 

W związku z licznymi zapytaniami i postulatami kierowanymi do PZD z ROD w/s przeprowadzenia walnych zebrań w sytuacji ogłaszanego przez władze publiczne zagrożenia epidemiologicznego, Krajowy Zarząd PZD podjął decyzję o wydaniu zaleceń dla Okręgowych Zarządów PZD i Zarządów ROD w przedmiocie zmiany terminów Walnych Zebrań w ROD oraz pobierania zaliczek na opłaty ogrodowe.

W załączeniu komunikat KZ PZD oraz uchwała nr 44/2020 w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 .

 


Informacja dla działkowiczów z sektora B

 

W związku z kradzieżą siłownika do bramy oraz zakupem nowego, konieczna jest aktualizacja pilotów do bramy wjazdowej.

W tej sprawie proszę kontaktować się z Panią Janiną – działka 87 B.


PILNE !!!

 

   Zarząd ROD Brzozy w Przypkach wzywa do NATYCHMIASTOWEGO usunięcia gałęzi wychodzących na alejki!

  Wystające gałęzie, zwłaszcza dużych drzew utrudniają lub wręcz uniemożliwiają dojazd służb porządkowych a także ratunkowych.

  Miejmy na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych użytkowników działek. Nie odcinajmy drogi dojazdu do naszych działek straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego.

  Doszło do uszkodzenia kilku pojazdów za co, w przypadku roszczeń poszkodowanych właścicieli samochodów, obciążone zostaną osoby nie stosujące się do regulaminu ROD.

  Przypominamy, że zgodnie z § 52 Regulaminu ROD, wysokość żywopłotów rosnących przy granicy działki z alejką nie może przekraczać 1 m i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki


TYM RAZEM NIE DOSZŁO DO TRAGEDII.

DZIAŁKOWICZE NIE

czekajcie aż drzewa przygniotą Was lub Wasze mienie!


 

Zarząd ROD Brzozy zwraca się z serdeczną prośbą

o podanie dokładnego adresu i numeru telefonu kontaktowego (najlepiej komórkowego) w celu weryfikacji, czy ROD Brzozy jest w posiadaniu aktualnych danych.

Dane adresowe wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem działki i sektora proszę przesyłać na adres:

rodbrzozypzd18@gmail.com

albo osobiście do siedziby Zarządu


Zamieszkiwanie

Zarząd ROD Brzozy przypomina, że na terenie ogrodu obowiązuje zakaz stałego zamieszkiwania, tj. zakaz pobytu osoby lub osób cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych, stanowiącym centrum życia domowego a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem.

Informujemy, że stałe zamieszkiwanie na działce stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki.


ŚMIECI

Informujemy, że każdy działkowiec remontując lub modernizując swoją działkę zobowiązany jest we własnym zakresie podstawić i opłacić kontener na odpady.

Nie zastosowanie się do tego przepisu skutkuje obciążeniem konkretnej osoby kosztami wywozu śmieci.

 

Zarząd ROD Brzozy

 

X