Ogłoszenia

Zarząd ROD Brzozy informuje,

że w najbliższym czasie zostaną przycięte drzewa z części wspólnej, których wysokość zagraża bezpieczeństwu działkowców.

Indywidualni działkowcy chcący przyciąć drzewa na swojej działce i skorzystać z preferencyjnej ceny za tę usługę mogą skontaktować się bezpośrednio z Panem Bartoszem. Tel. 792 922 262


Zarząd ROD Brzozy

informuje, że od 1.11.2019. bramy wjazdowe są zamknięte.
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wjazdu na teren Ogrodu po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem Ogrodu.

Od tego czasu nadzór zimowy będzie pełniła FIRMA JUVENTUS oraz zatrudnieni panowie: Andrzej, Rafał, Piotr i Łukasz.

Członkowie Zarządu ROD Brzozy

dziękują za wspólnie spędzony sezon.

Zachęcamy do czynnej współpracy.

Do zobaczenia w kolejnym sezonie !


PILNE !!!

 

   Zarząd ROD Brzozy w Przypkach wzywa do NATYCHMIASTOWEGO usunięcia gałęzi wychodzących na alejki!

  Wystające gałęzie, zwłaszcza dużych drzew utrudniają lub wręcz uniemożliwiają dojazd służb porządkowych a także ratunkowych.

  Miejmy na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych użytkowników działek. Nie odcinajmy drogi dojazdu do naszych działek straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego.

  Doszło do uszkodzenia kilku pojazdów za co, w przypadku roszczeń poszkodowanych właścicieli samochodów, obciążone zostaną osoby nie stosujące się do regulaminu ROD.

  Przypominamy, że zgodnie z § 52 Regulaminu ROD, wysokość żywopłotów rosnących przy granicy działki z alejką nie może przekraczać 1 m i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki


Podziękowania

    Dziękujemy wszystkich działkowcom, którzy wzięli udział w walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym i obdarzyli zaufaniem członków Zarządu.

    Liczymy na Państwa współpracę, zgłaszanie pomysłów, uwag, dzielenie się spostrzeżeniami, które przyczynią się do lepszego funkcjonowania naszego Ogrodu.

Z poważaniem

Zarząd ROD Brzozy

 


Zarząd ROD Brzozy zwraca się z serdeczną prośbą

o podanie dokładnego adresu i numeru telefonu kontaktowego (najlepiej komórkowego) w celu weryfikacji, czy ROD Brzozy jest w posiadaniu aktualnych danych.

Dane adresowe wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem działki i sektora proszę przesyłać na adres:

rodbrzozypzd18@gmail.com

albo osobiście do siedziby Zarządu


Zamieszkiwanie

Zarząd ROD Brzozy przypomina, że na terenie ogrodu obowiązuje zakaz stałego zamieszkiwania, tj. zakaz pobytu osoby lub osób cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych, stanowiącym centrum życia domowego a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem.

Informujemy, że stałe zamieszkiwanie na działce stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki.


ŚMIECI

Informujemy, że każdy działkowiec remontując lub modernizując swoją działkę zobowiązany jest we własnym zakresie podstawić i opłacić kontener na odpady.

Nie zastosowanie się do tego przepisu skutkuje obciążeniem konkretnej osoby kosztami wywozu śmieci.

 

Zarząd ROD Brzozy

 

X