Ogłoszenia

12.07.2021

 

Zarząd ROD Brzozy zawiadamia, że w najbliższą sobotę – 17.07. NIE będzie księgowej.

 


 

22.06.2021

Zarząd ROD Brzozy informuje,

że w każdą sobotę w świetlicy w godzinach: 10:00 – 12:00

przyjmuje księgowa


 

18.06.2021

 

  

 

 

BARDZO PILNE

W związku ze zwiększonym poborem wody przez użytkowników działek, mieszkańcy Tarczyna i okolic nie mają wody do codziennego użytku.

Otrzymaliśmy informację z Gminy Tarczyn o planowanym zamknięciu dopływu bieżącej wody do naszego Ogrodu z powodu nadmiernego i nierozważnego korzystania z wody przez działkowców.

Zarząd ROD Brzozy po raz kolejny zwraca się do wszystkich o racjonalne i oszczędne używanie wody!

Natychmiastowe zaprzestanie podlewania ogródków!

Interwencje mieszkańców u Burmistrza i brak działań z naszej strony przyczyniających się do ograniczenia zużycia wody będą skutkowały

CAŁKOWITYM BRAKIEM

wody w naszym Ogrodzie!

 

Nie dopuśćmy do tej sytuacji!

 

 


23.05.2021

 

DZIEŃ DZIECKA 

1.06.2021

Wszystkie nasze dzieci zapraszamy

w dniu 29.05 o godz.10:00 po odbiór talonów na lody 

do świetlicy ROD .

Realizacja talonów od 29.05 do 1.06 w sklepie “Brzozy”

 

 

 


18.05.2021

Zarząd ROD Brzozy informuje, że od 22.05.2021. w świetlicy będą dyżuru członków Zarządu.

harmonogram dyżurów członków Zarządu

 


16.05.2021.

 

Zarząd ROD Brzozy

ZAPRASZA

osoby chętne do pracy w Zarządzie Ogrodu!

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Panią Prezes – nr tel. 574 017 765


05.05.2021

Zarząd ROD informuje, że
wpłynęła i została przyjęta oferta, na przeglądy i konserwacje sieci energetycznej od firmy JB POWER z Głoskowa.
 
Zgłoszenia awarii przyjmowane będą jak dotychczas – bezpośrednio do Zarządu lub za pośrednictwem Gospodarza.
 
 

 

20.04.2021

 

SEKTOR C

Uruchomienie wodociągu nastąpi 1.05.2021. ok. godz. 11:00.

 


19.04.2021

Zarząd ROD Brzozy informuje:

od 24.04.2021. bramy główne będą otwierane pilotem.

 


19.04.2021

Sklep będzie czynny od środy 21 kwietnia.

Poniedziałek – czwartek    8 – 16
Piątek – sobota    8 – 18
Niedziela   9 – 16

W sprzedaży dostępny już pełny asortyment ogrodniczy: ziemia kwiatowa, kora, torf, podłoża roślinne, nawozy, nasiona traw, warzyw i kwiatów

Pełny asortyment spożywczy dostępny od piątku 23 kwietnia.

ZAPRASZAMY


12.04.2021

 

W związku z nie odpowiedzialnym zachowaniem niektórych działkowców, wszyscy będziemy ponosić tego konsekwencje. Od tego sezonu ponownie wzrośnie kwota pobierana od działkowców za wywóz śmieci.

Wystarczył jeden weekend przed rozpoczęciem sezonu a pojawił się nadmiar śmieci i gabarytów.

Przypominamy, że każdy działkowiec zobowiązany jest do zamawiania kontenera na śmieci we własnym zakresie podczas remontu, modernizacji, czy generalnych porządków na swoich działkach.

 

 
 

28.03.2021

 

Apel w sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń w ROD w czasie COVID.

 

 


19.03.2021.

O F E R T A P R A C Y
Zarząd ROD Brzozy w Przypkach
poszukuje
ELEKTRYKA – KONSERWATORA SIECI ENERGETYCZNEJ
Zakres umowy obejmuje bieżącą obsługę i konserwację instalacji energetycznej
na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Przypkach.
Wymagania: uprawnienia SEP do 1KV
Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Zarządem
Telefonicznie
– 574 017 765
lub mailowo –
rodbrzozypzd18@gmail.com 


14.03.2021

Zarząd ROD Brzozy

INFORMUJE, że

Od dnia 1.04.2021. bramy główne będą zamknięte na kłódki letnie

 (otwierane tym samym kluczem, co furtka).

 


04.03.2021

DRODZY DZIAŁKOWICZE

Wzorem innych ogrodów, Zarząd proponuje utworzenie naszej własnej gazetki.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w tworzenie gazetki.

Prosimy o przysyłanie własnych materiałów, którymi chcecie się Państwo podzielić z innymi.

Oczekujemy na propozycje interesujących Was tematów. Napiszcie, co chcielibyście wiedzieć odnośnie naszego Ogrodu, o czym chętnie przeczytacie.

 

Podpisane materiały prosimy przysyłać drogą mailową. Anonimy będą odrzucane.

Wszystkie nadesłane artykuły i propozycje muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi w PZD – Ustawa, Regulamin, Statut.


21.01.2021

WAŻNA INFORMACJA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Szkolenia dla nowych działkowców


 

 

Bramy otwieramy pilotem a nie siłą własnego ciała!

Zachowanie jak na zdjęciach z monitoringu prowadzi do dewastacji mienia Ogrodu i będzie skutkowało obciążeniem wszelkimi kosztami związanymi z naprawą.


Zarząd ROD Brzozy informuje, że

wszystkie bramy są otwarte.

Bramy wjazdowe są monitorowane!!!


Kryteria zakupu nowego licznika i podłączenia prądu do domu na działce

dostosowanego do instalacji ogrodu ROD Brzozy w Przypkach

informacja (PDF)

 


Zarząd ROD Brzozy przypomina o

CAŁKOWITYM ZAKAZIE

podlewania ogródków wodą

z miejskiego wodociągu.

Nie zastosowanie się do zakazu może spowodować zamknięcie dopływu wody przez Gminę Tarczyn.


 

 

 

PILNE !!!

 

   Zarząd ROD Brzozy w Przypkach wzywa do NATYCHMIASTOWEGO usunięcia gałęzi wychodzących na alejki!

  Wystające gałęzie, zwłaszcza dużych drzew utrudniają lub wręcz uniemożliwiają dojazd służb porządkowych a także ratunkowych.

  Miejmy na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych użytkowników działek. Nie odcinajmy drogi dojazdu do naszych działek straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego.

  Doszło do uszkodzenia kilku pojazdów za co, w przypadku roszczeń poszkodowanych właścicieli samochodów, obciążone zostaną osoby nie stosujące się do regulaminu ROD.

  Przypominamy, że zgodnie z § 52 Regulaminu ROD, wysokość żywopłotów rosnących przy granicy działki z alejką nie może przekraczać 1 m i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki


 

 

Zarząd ROD Brzozy zwraca się z serdeczną prośbą

o podanie dokładnego adresu i numeru telefonu kontaktowego (najlepiej komórkowego) w celu weryfikacji, czy ROD Brzozy jest w posiadaniu aktualnych danych.

Dane adresowe wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem działki i sektora proszę przesyłać na adres:

rodbrzozypzd18@gmail.com

albo osobiście do siedziby Zarządu


Zamieszkiwanie

Zarząd ROD Brzozy przypomina, że na terenie ogrodu obowiązuje zakaz stałego zamieszkiwania, tj. zakaz pobytu osoby lub osób cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych, stanowiącym centrum życia domowego a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem.

Informujemy, że stałe zamieszkiwanie na działce stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki.


ŚMIECI

Informujemy, że każdy działkowiec remontując lub modernizując swoją działkę zobowiązany jest we własnym zakresie podstawić i opłacić kontener na odpady.

Nie zastosowanie się do tego przepisu skutkuje obciążeniem konkretnej osoby kosztami wywozu śmieci.

 

Zarząd ROD Brzozy

 

Galeria
X