Ogłoszenia

WAŻNA INFORMACJA DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Szkolenia dla nowych działkowców


 

Zarząd ROD Brzozy informuje, że

od dnia 1.11.2020. wszystkie bramy będą zamknięte na kłódki zimowe.

 


 

ZARZĄD ROD BRZOZY INFORMUJE, ŻE


w okresie jesienno – zimowym wjazd na teren Ogrodu
TYLKO w wyjątkowych sytuacjach,
po wcześniejszym uzgodnieniu otwarcia bramy
z Gospodarzem Ogrodu.

 


 

Bramy otwieramy pilotem a nie siłą własnego ciała!

Zachowanie jak na zdjęciach z monitoringu prowadzi do dewastacji mienia Ogrodu i będzie skutkowało obciążeniem wszelkimi kosztami związanymi z naprawą.


Zarząd ROD Brzozy informuje, że

wszystkie bramy są otwarte.

Bramy wjazdowe są monitorowane!!!


Kryteria zakupu nowego licznika i podłączenia prądu do domu na działce

dostosowanego do instalacji ogrodu ROD Brzozy w Przypkach

informacja (PDF)

 


Zarząd ROD Brzozy przypomina o

CAŁKOWITYM ZAKAZIE

podlewania ogródków wodą

z miejskiego wodociągu.

Nie zastosowanie się do zakazu może spowodować zamknięcie dopływu wody przez Gminę Tarczyn.


 

 

 

PILNE !!!

 

   Zarząd ROD Brzozy w Przypkach wzywa do NATYCHMIASTOWEGO usunięcia gałęzi wychodzących na alejki!

  Wystające gałęzie, zwłaszcza dużych drzew utrudniają lub wręcz uniemożliwiają dojazd służb porządkowych a także ratunkowych.

  Miejmy na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych użytkowników działek. Nie odcinajmy drogi dojazdu do naszych działek straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego.

  Doszło do uszkodzenia kilku pojazdów za co, w przypadku roszczeń poszkodowanych właścicieli samochodów, obciążone zostaną osoby nie stosujące się do regulaminu ROD.

  Przypominamy, że zgodnie z § 52 Regulaminu ROD, wysokość żywopłotów rosnących przy granicy działki z alejką nie może przekraczać 1 m i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki


 

 

Zarząd ROD Brzozy zwraca się z serdeczną prośbą

o podanie dokładnego adresu i numeru telefonu kontaktowego (najlepiej komórkowego) w celu weryfikacji, czy ROD Brzozy jest w posiadaniu aktualnych danych.

Dane adresowe wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem działki i sektora proszę przesyłać na adres:

rodbrzozypzd18@gmail.com

albo osobiście do siedziby Zarządu


Zamieszkiwanie

Zarząd ROD Brzozy przypomina, że na terenie ogrodu obowiązuje zakaz stałego zamieszkiwania, tj. zakaz pobytu osoby lub osób cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych, stanowiącym centrum życia domowego a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem.

Informujemy, że stałe zamieszkiwanie na działce stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działki.


ŚMIECI

Informujemy, że każdy działkowiec remontując lub modernizując swoją działkę zobowiązany jest we własnym zakresie podstawić i opłacić kontener na odpady.

Nie zastosowanie się do tego przepisu skutkuje obciążeniem konkretnej osoby kosztami wywozu śmieci.

 

Zarząd ROD Brzozy

 

X