Opłaty

Przypominamy, że kasa Ogrodu jest czynna w:
piątek 17:00 – 19:00
sobota 10:00 – 12:00

 

OPŁATY w 2019 roku:

 

ZA CO

ILE

DO KIEDY

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

6 zł od działki

15.06.2019.

OPŁATA OGRODOWA

342 zł przy powierzchni 300 m 2 (1,14 zł x 300 m) oraz powiększona o 1,14 zł od każdego metra powyżej 300 m 2

15.06.2019.

OPŁATA ENERGETYCZNA

28 zł OD LICZNIKA

15.06.2019.

WYWÓZ ŚMIECI

182 zł od nieruchomości

15.06.2019.

FUNDUSZ ROZWOJU

25

15.06.2019.

DOZÓR JESIENNO – ZIMOWY

50

31.08.2019.

POSIADACZE MIEJSCA PARKINGOWEGO

20

 

 

 

Rozliczanie energii elektrycznej – wg wskazań licznika, odbywa się w 3 cyklach:

  • Do 30.06.2019.
  • Do 31.08.2019.
  • Do 30.09.2019. + zaliczka na okres zimowy w wysokości 30 % należności naliczonej w bieżącym okresie rozliczeniowym

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu ROD „BRZOZY” z dn. 27.07.2019.

(Uchwała nr 23/2019) kupujący działkę dokonuje wpłaty w wysokości:

350 zł – wpisowe – zgodnie z Uchwałą 8/XVI/2019 z dn. 18.03.2019. OM PZD

oraz

1350 zł – opłata inwestycyjna.

 

Dokumenty poświadczające prawo do działki będą wydawane dopiero po uiszczeniu wyżej wymienionych opłat.

 

Zarząd ogrodu ROD Brzozy

Po raz kolejny zwraca uwagę użytkownikom działek, którzy zalegają z opłatami działkowymi i za zużyty prąd, aby bezzwłocznie uregulowali swoje zobowiązanie. Należy mieć na uwadze, że nieuczciwi dłużnicy wpływają negatywnie na ustalenie tak zwanej opłaty energetycznej na 2019r.

Zarząd ROD Brzozy uprzedza, że w razie braku uregulowania należności wobec ogrodu zostanie odcięty prąd do altanek na nadchodzący sezon letni a także zostaną wszczęte sankcje przewidziane w Ustawie.

 

Wpłaty można dokonywać w kasie Ogrodu.

Informujemy, że od tego sezonu opłaty będzie można dokonywać także kartą płatniczą.

A także na konto:

05 1090 1030 0000 0001 0837 2974

 

WAŻNA INFORMACJA: w tytule operacji trzeba podać: nr działki i sektoru oraz dokonać rozdzielenia opłat (światło, parking, opłaty działkowe).

X