Opłaty

KASA CZYNNA

w każdą sobotę

w godzinach: 10:00 – 13:00


 

Wykaz opłat na sezon 2020

Informujemy, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w ROD prowadzonych przez PZD –  w przypadku zmiany wysokości stawek stosowanych przez podmiot świadczących usługi lub dostawę mediów na rzecz działkowca, przy których rozliczeniu pośredniczy ROD, do zmiany stawki stosowanej w rozliczeniach ROD z działkowcem nie stosuje się zasad odnoszących się do zmiany wysokości opłat ogrodowych. – dokonując z działkowcem rozliczeń z tytułu mediów lub usług świadczonych na rzecz działkowca za pośrednictwem ROD, zarząd ROD obciąża działkowca wg stawek stosowanych przez podmiot zewnętrzny.

W przypadku naszego Ogrodu ulegają podwyżce opłaty za 1 kWh i opłata za wywóz nieczystości. Zarząd Rozpatrzył kilka ofert Firm zajmujących się wywozem nieczystości i wybrał tę, która finansowo jest dla nas najkorzystniejsza.

1) Zgodnie z decyzją Rady Krajowej PZD składka członkowska w 2020 r. wynosi 6,00 zł od działki (pozostaje bez zmian).

2) Opłata ogrodowa wynosi 342,00 zł przy 300 m2 (tj 1,14 zł za m2 – pozostaje bez zmian w stosunku do 2019 roku).

3) Opłata za wywóz odpadów komunalnych w 2020 roku wynosi 303,00 zł od DZIAŁKI – zwiększona o 121 zł w stosunku do roku 2019.

4) Opłata za dozór w sezonie jesienno – zimowym w 2020 r. wynosi 50,00 zł opłata bez zmian w stosunku do 2019 roku.

5) Opłata na fundusz rozwoju na pokrycie kosztów zadań remontowych i inwestycyjnych w 2020 r. pozostaje bez zmian i wynosi 25,00 zł.

6) Opłata energetyczna w 2020 r. pozostaje bez zmian i wynosi 28,00 zł.

7) Opłata za 1 kWh na dzień 15.05.2020. wynosi 0,64 i jest o 0,06 zł wyższa niż w 2019 roku.

 

WPŁAT DOKONUJEMY DO 30.06.2020.

NUMER KONTA do wpłat:

05 1090 1030 0000 0001 0837 2974

 


 

Szanowni Działkowcy! Drodzy Sąsiedzi!

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości.

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie, solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, ze świadomością korzyści, jakie przyniesie to dla naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin.

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na Walnym Zebraniu, załączamy życzenia zdrowia.

Zarząd

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

BRZOZY


 

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu ROD „BRZOZY” z dn. 27.07.2019.

(Uchwała nr 23/2019) kupujący działkę dokonuje wpłaty w wysokości:

350 zł – wpisowe – zgodnie z Uchwałą 8/XVI/2019 z dn. 18.03.2019. OM PZD

oraz

1350 zł – opłata inwestycyjna.

 

Dokumenty poświadczające prawo do działki będą wydawane dopiero po uiszczeniu wyżej wymienionych opłat.


 

 

Zarząd ogrodu ROD Brzozy

Po raz kolejny zwraca uwagę użytkownikom działek, którzy zalegają z opłatami działkowymi i za zużyty prąd, aby bezzwłocznie uregulowali swoje zobowiązanie. 

Zarząd ROD Brzozy uprzedza, że w razie braku uregulowania należności wobec ogrodu zostanie odcięty prąd do altanek na nadchodzący sezon letni a także zostaną wszczęte sankcje przewidziane w Ustawie.

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto:

05 1090 1030 0000 0001 0837 2974

 

WAŻNA INFORMACJA: w tytule operacji trzeba podać: nr działki i sektoru oraz dokonać rozdzielenia opłat (światło, parking, opłaty działkowe).

X