Wzory dokumentów

  1. Umowa przeniesienia prawa do działki ( potwierdzona notarialnie ).
  2. Deklaracja członkowska.
  3. Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki.
  4. Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu
  5. Umowa dzierżawy działki
  6. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku
  7. Wniosek o wycinkę drzew – do wniosku należy dołączyć ksero dokumentu potwierdzającego przydział działki, oraz dokumentację zdjęciową drzew. 

 

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu ROD „BRZOZY” z dn. 27.07.2019.

(Uchwała nr 23/2019) kupujący działkę dokonuje wpłaty w wysokości:

350 zł – wpisowe – zgodnie z Uchwałą 8/XVI/2019 z dn. 18.03.2019. OM PZD

oraz

1350 zł – opłata inwestycyjna.

Dokumenty poświadczające prawo do działki będą wydawane dopiero po uiszczeniu wyżej wymienionych opłat.

Galeria
X