Wzory dokumentów

  1. Umowa przeniesienia prawa do działki ( potwierdzona notarialnie ).
  2. Deklaracja członkowska.
  3. Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki.
  4. Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu
  5. Umowa dzierżawy działki
  6. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku
  7. Wniosek o wycinkę drzew – do wniosku należy dołączyć ksero dokumentu potwierdzającego przydział działki, oraz dokumentację zdjęciową drzew. 

 

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu ROD „BRZOZY” z dn. 27.07.2019.

(Uchwała nr 23/2019) kupujący działkę dokonuje wpłaty na konto ogrodu w wysokości:

 

1350 zł – opłata inwestycyjna

oraz

– 600 zł – podwyższona opłata ogrodowa – zgodnie z Uchwałą 13/I/2022 z dn. 24.06.2022.. OM PZD

 

Dokumenty poświadczające prawo do działki będą wydawane dopiero po uiszczeniu wyżej wymienionych opłat.

Galeria
X