Galeria

Sytuacje opisane w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – mianowicie zgody nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:    

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza,

3) osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Jeśli zatem organizator imprezy wykonuje zdjęcia, na których wizerunek poszczególnych osób fizycznych jest jedynie szczegółem całości, wówczas nie jest wymagana zgoda na rozpowszechnianie wizerunku ani zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyjątki od obowiązku uzyskiwania zgody przewiduje także ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z jej postanowieniami organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Podstawa prawna: 

 

Dzień Działkowca 2019

Dzień Dziecka 2019

Różne 2019

MIAD 2019

Filmy

Dzień Dziecka 2020

Ptaki

Zima 2021

Dzień Dziecka 2021

Różne 2021

Dzień dziecka 2022

Dzień Działkowca 2022

Aleja Różana

Dzień Dziecka 2023

Dzień działkowca 2023

Zima 2023

 

Galeria
X