18.06.2021 BARDZO PILNE w sprawie dużego zużycia wody przez działkowców

 

 

         BARDZO PILNE

W związku ze zwiększonym poborem wody przez użytkowników działek, mieszkańcy Tarczyna i okolic nie mają wody do codziennego użytku.

Otrzymaliśmy informację z Gminy Tarczyn o planowanym zamknięciu dopływu bieżącej wody do naszego Ogrodu z powodu nadmiernego i nierozważnego korzystania z wody przez działkowców.

Zarząd ROD Brzozy po raz kolejny zwraca się do wszystkich o racjonalne i oszczędne używanie wody!

Natychmiastowe zaprzestanie podlewania ogródków!

Interwencje mieszkańców u Burmistrza i brak działań z naszej strony przyczyniających się do ograniczenia zużycia wody będą skutkowały

CAŁKOWITYM BRAKIEM

wody w naszym Ogrodzie!

Nie dopuśćmy do tej sytuacji!

Galeria
X