19.09.2022. INFORMACJA

INFORMACJA

Po przeprowadzeniu procedury przejęcia działek wymaganej przez PZD i po jej zatwierdzeniu przez PZD, Zarząd jest w posiadaniu 2 działek.

Będą one przydzielone zainteresowanym osobom będącym na liście oczekujących.

Osoby te są poinformowane o możliwości nabycia działki i podpisania umowy dzierżawy działkowej z Zarządem.

Galeria
X